Danh mục tin tức

🔎 TẠI SAO THAN TRẮNG CHÁY LÂU HƠN THAN ĐEN?

🔎 TẠI SAO THAN TRẮNG CHÁY LÂU HƠN THAN ĐEN?

Minh Nao 26/02/2020

📌 Trong quá trình sản xuất than trắng, củi sẽ được cho vào lò và đốt ở nhiệt độ ổn định, đến cuối quá trình, nhiệt độ trong lò được nâng lên khoảng 1000OC, giúp cho quá trình cacbon hóa được diễn ra hoàn toàn, tạo nên thanh than...